Welkom
bij A-Theater Nú!

Gezien hoe 't er bij ligt?


  - Cijfers zonder politiek
  - Cijfers in 't kort
  - Reacties uit de regio
  - Het had gekund ...
  - TheaterCentraal
  - Brief aan College van B&W
  - Brief aan Gemeenteraad
  - Brief aan raadsleden dd 17/5
  - Brief aan Sympathisanten
  - Onzin en halve waarheden
  - Radio Ned. Wereldomroep
  - Financiële mijmeringen
  - Logboek A-Theater
Nieuw .....!

  - Laatste ontwikkelingen (1)
  - Laatste ontwikkelingen (2)
  - Leden Belangengroep
Blijf ons steunen!

Laatst bijgewerkt: 15-11-2007

Webmaster
    Waar en hoe het allemaal begon ...

Ambitieus nieuw theater?

«De gemeente Middelburg gaat het ambitienineau en de wijze van
exploitatie van het nieuwe theater onderzoeken. Een commissie
met deskundigen uit de theaterwereld gaat hiermee aan de slag.»
Bron: Nieuwsbrief Binnenstad - Jaargang 4, nr. 2 - juni 2007
Lees verder -->
Nat! Veel nat! Liever een voetbalmuseum. 
4000 bezoekers, week in week uit, jaar in jaar uit. 
Hoe nat kan je vinger zijn ...?
(klik op het logo - had een parkeergarage + theater kunnen zijn!)

A-Theater Nú!

A-Theater in Middelburg

[...]
«De wens van het gemeentebestuur en de Stichting Stadsschouwburg Middelburg is om een theater te bwouen dat aanvullend en onderscheidend is van het bestaande theateraanbod in Zeeland.

De commissie van deskndigen gaat onder andere kijken naar de belangrijke elementen voor het op te stellen programma van eisen en de programmering, de mogelijkheden voor exploitatie en een combinatie met commerciële activiteiten. In juni wordt het advies voor het gewenste ambitieniveau afgerond en voorgelegd aan het bestuur, de inwoners van Middelburg en andere belangstellenden. De reacties worden meegenomen in een voorstel voor de gemeenteraad. Als deze besluitvorming is afgerond wordt de discussie gestart over de locatie van het nieuwe theater.

Het onderzoek naar het ambitieniveau is een voortvloeisel uit het coalitieakkoord 2006-2010. Hierin heeft het college aangegeven dat de ambitie voor een A-theater overeind blijft, maar dat naar het precieze ambitieniveau, de wijze van exploitatie en de locatie opnieuw gekeken wordt.

Om te voorkomen dat hierdoor een schouwburgloze periode ontstaat, wordt de bestaande schouwburg deze zomer opgeknapt. De opgeknapte schouwburg kan straks nog enkele jaren open blijven, terwijl er gekeken wordt naar de manier waarop een nieuw theater in Middelburg wordt gerealiseerd.»

Ook wij stonden en staan er bij en keken en kijken er naar ...


Middelburg, 21 juni 2007