Een greep uit de reacties uit de regio

Bij de suggestie om onze actie te beindigen

"... niet omdat onze visie is gewijzigd maar uitsluitend vanwege de politieke onwil van het nieuwe college om een verstandige beslissing te nemen aangaande het A-theater.
Wij zien binnen 15 jaar een dergelijk theater niet gerealiseerd als men zo doorgaat.
Niet alleen cultuurliefhebbers maar heel Middelburg en Zeeland zijn de dupe en het huidige bestuur van Middelburg is op termijn de grote verliezer.

Het gaat de gemeenschap onnodig miljoenen kosten en het zou toch iedere belastingbetaler tot nadenken moeten stemmen.
Cees Meijers


Ik erger mij over de "snelheid" waarmee P.v.d.A en burgemeester Schouwenaar conclusies trekken die op zijn minst twijfelachtig zijn. Met de verbouwing op het Molenwater lopen de jaarlijkse exploitatiekosten en dus tekorten alleen maar op (te weinig stoelen tegenover stijgende kosten), blijft er een gigantisch parkeerprobleem en zit je over een jaar of 10 voor de zelfde vragen als nu. Daarnaast worden buren Goes en Vlissingen voor feiten geplaatst die absoluut niet overeenkomen met eerdere afspraken, laat staan dat er sprake kan zijn van een breedteaanbod. Nu wordt iedere gemeente gedwongen in dezelfde aanbodvijver te vissen en daar is de Zeeuwse burger ook niet mee gediend. Kortom wat een gebrek aan inzicht.
Willem Huijbreghs - 10/03/06 - 11:18:32

LAFHEID TEN TOP Het is ongelofelijk hoe gemakkelijk hoe mevrouw Szarafinsky van de PVDA omgaat met het broodnodige A-theater in Middelburg. De afgelopen 4 jaar zijn ze nog niet n keer met een serieus voorstel gekomen, wel met elke keer een andere locatie en verhaal daarbij. Kortom, alweer een loze kreet van de PVDA, gebaseerd op laf gedrag en het zelf ook niet meer weten. Zoals in de Landelijke Politiek, gewoon leuke dingen vertellen die misschien wel niet haalbaar zijn. Onze burgemeester en wellicht ex wethouder De Vries weten het ook allemaal niet meer, doe maar verbouwen dat heeft een meerderheid. Tjonge, tjonge, wat een bestuurders. Nu hebben een aantal burgers gekozen voor een ( begrijpelijk) verbouwing van 8 miljoen? en zegt deze mevrouw doodleuk nou die optie gaan we dan maar nemen. Het enige wat niet tegen de stemmers van de verbouwing is vertelt is hoeveel geld het werkelijk gaat kosten i.p.v. die 8 miljoen. Er komen nog kosten bij zoals: de afkoop van de aannemer van de zuidsingel De kosten van de Architect Het in n keer afschrijven van de kosten bouwput. En hoe gaan we parkeren op het molenwater en wat gaat dat niet kosten. en de bewoners van het Molenwater zullen gaan claimen. En welke programmering heeft de PVDA voor ogen. Een beetje klein toneel en cabaret, geen musicals, opera. Dan zijn we gelijk weer terug bij af, net als 15 jaar geleden. Ik denk dat de gemeente eens een vragenlijst bij de 90.000 theaterbezoekers moet neerleggen, dan horen ze wat er bij de mensen speelt die ook daadwerkelijk naar het theater komen. En de reactie van het grootste Inpresariaat Senf, wordt ook snel omgeslagen, want die man heeft er echt verstand van. Angst ? We moeten natuurlijk niet vergeten dat tegenstanders van theater, altijd stemmen voor de goedkoopste optie. Als je dat meeneemt heeft de zuidsingel overtuigend gewonnen. Laten we het maar net als in Goes doen. De PVDA aan de kant, wellicht krijgen we dan bestuurders die eerst nadenken en dan pas iets roepen. De reactie van n van de lezers ( joeri) over de arrogantie van directeur Peijs over de keuze van het goedkoopste theater en dat er al heel veel geld is uitgegeven. Klopt, maar dit geld is niet uitgeven aan het theater, maar aan de parkeergarage. Laten we dat nu voor eens en voor altijd uit elkaar halen. voor het A theater is nog geen cent uitgegeven !!! En wat veel mensen ook niet begrijpen, een A theater is echt niet veel groter en heeft niet veel meer bezoekers als nu. Alleen met een grote en kleine zaal kun je het theater rendabeler maken en zo wellicht minder extra subsidie claimen van de Gemeente. Als de zaal kleiner wordt of gelijk blijft en je wil een zelfde programmering houden dan zal er toch flink geld extra per jaar van de Gemeente bijmoeten. Ik hoop dat de Politiek inziet dat verbouwen echt geen optie is en eigenlijk weggegooid geld, over 10 jaar kun je dan weer aan de slag om een plan te maken voor een A theater.
Peter - 10/03/06 - 10:57:50

Als je de stemuitslag bekijkt kiest eigenlijk een meerderheid voor een nieuw te bouwen A-theater, is het niet op de plek van de bouwput dan in de Mortiere.
Marleen - 10/03/06 - 10:32:13

Men stelt dat een meerderheid heeft gekozen om de huidige schouwburg te verbouwen, dus een B-theater. Gezien de 70% stemmen voor een A-theater op verschillende locaties kun je de uitslag ook vertalen naar: een meerderheid kiest ervoor de schouwburg niet te verbouwen maar een A-theater neer te zetten. Er is dan alleen nog strijd over de locatie. Houd een referendum over de twee meest gekozen locaties en een meerderheid krijgt zijn zin. Er lijkt nu, zeer kortzichtig, alleen naar kosten te zijn gekeken!
R. Walraven - 10/03/06 - 07:59:16

"Mensen hebben gekeken naar het geld. Verbouwen, was het goedkoopste. Pats! Dat kiezen we", zegt theater-directeur Peijs. Bah, wat een stuitende arrogantie van de man. De Middelburgse burgers hebben al diep in hun portemonnee moeten tasten voor de mislukte theaterplannetjes. Dat ze nu voor de goedkoopste optie kiezen, is meer dan logisch en gerechtvaardigd. Verder constateert directeur Peijs dat de Middelburgse schouwburg kleiner wordt dan die in Goes. So what? Dan gaan de grotere producties maar naar Goes, daar staat een prachtig theater. Qua afstand is het misschien wat verder, maar voor een Middelburger is met de auto naar het centrum van zijn stad en daar trachten een parkeerplek te vinden een even tijdrovende klus als naar Goes rijden en daar meteen naast de Mythe parkeren.
Joeri - 09/03/06 - 22:30:50

De PvdA heeft gesproken. Alleen een college met degene die de huidige schouwburg willen verbouwen. Het burgeradvies is dus toch een schijnvertoning. Het advies had uit 2 vragen moeten bestaan. Wilt u een A-theater? En zo ja, waar? Als we deze 2 vragen nu loslaten op het burgeradvies dan wil 70% van de bevolking een A-theater en zijn we verdeeld over de locatie. Nee, zegt de PvdA, we gaan verbouwen. Dus betekent dit dat we over 10 jaar weer met hetzelfde drama zitten. Ze zeggen altijd regeren is vooruitzien maar daar getuigd deze partij toch echt niet van. En we hobbelen lekker mee op het landelijke succes. Bij de vorige raad ontbrak het aan daadkracht en duidelijkheid. Ik vrees voor de komende 4 jaar. Maar een college zoals reeds gevormd in Goes kan nog de redding zijn voor Middelburg.
Andrea - 09/03/06 - 16:32:49

Wat een geweldige actie. Voel mij als inwoner van Middelburg en als voorzitter van de OR van St. Theater Exploitatie Zeeland zeer betrokken bij het realiseren van een nieuw theater. Uw website is helder en overzichtelijk en draagt zeker bij aan de kans om alsnog een A-theater te bouwen. Kan het zelf dan ook niet treffender presenteren. Hoop dat dames en heren politici inzien dat ze op de verkeerde weg zitten. Ik steun uw actie daarom ook van harte. Indien ik voor u iets kan betekenen dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Bart Hill Beddewijlstraat 13 4331 LP Middelburg

Marjan Francke mfrancke@tezbv.nl>

Wij, burgers, zijn via de brochure Burgeradvies misleid over de ware toedracht van de problemen en oplossingen ten aanzien van de Theater-bouw aan de Zuidsingel. Er zijn aanwijsbare stukken voldoende, en deskundige adviezen genoeg voor handen om de bouw aan de Zuidsingel op een veranwoorde wijze te voltooien. Het is niet de eerste keer de heer de Vries, die onze gemeente besturen voorbeelden genoeg : Ouderen huisvesting / jongeren onderkomen /buurthuizen enz enz. Wij worden als burgers gewoon voorgelogen (ook in het openbaar op hoorzittingen) en toch worden dit soort bestuurders herkozen !!!!???? Bij wet (WOB) wet openbaarheid van bestuur, moet de gemeente genoemde brief verstrekken! Dus vraag er per aangetekende brief om. veel sucses, groeten,
Bram de Buck

Ik heb met interesse uw site gelezen en bewonder uw moed om u in deze strijd te begeven.
De teksten geven mij toch de indruk dat ook uw initiatiefgroep niet verder komt dan te roepen dat u een A-theater wilt. Wat er in het hele proces ontbreekt zijn betrouwbare cijfers: hoeveel wordt het budget overschreden als op de bouwput wordt doorgegaan en is dit te financieren, vooropgesteld dat er een betrouwbare technische oplossing voor de gerezen problemen beschikbaar is.
Bij de beoordeling van de financierbaarheid gaat het om afweging van politieke prioriteiten, maar kom daar als partij dan ook voor uit als je andere zaken belangrijker vindt. Het hele proces is nu te weing objectief en transparant waardoor ruimte ontstaat voor wantrouwen en aantijgingen.
Het vertouwen in de lokale politiek gaat verloren en dit zou nog wel eens de grootste schadepost kunnen blijken.
Veel succes verder, ik blijf de zaak met tanende belangstelling volgen.
Wim van der Brug, Sint Pieterstraat 17, 4331ET Middelburg

Ik vind het zo een stuk duidelijker; met deze harde gegevens kan toch geen serieuse politicus voor het nieuwe compomis kiezen! Succes verder!
Wim van der Brug, Sint Pieterstraat 17, 4331 ET Middelburg

Mijn steun voor de bouw van een A-theater aan de Zuidsingel !
Er zijn alleen gegronde redenen om zo snel mogelijk door te gaan, waar gestopt is.
Heel veel succes,
Marijke Gussenhoven

Ik ben het helemaal eens met de stelling dat het nieuwe A-theater zonder verder uitstel gebouwd moet worden aan de Zuidsingel.
Geen dure lapmiddelen om het oude theater op te knappen meer, dan zijn we de veel verder afgedwaald en moeten over een aantal jaren weer eens een hoop geld uitgeven voor nieuwbouw en afbraak oude schouwburg !!!!!!!!!!
W.M.Roelse, Statenhove II - 2, Middelburg.

Ook wij vinden dat er zo snel mogelijk een A-Theater moet komen aan de Zuidsingel!
Han Schellekens en Loes van der Heijden, G. de Pagterstraat 15, 4333 MD MIDDELBURG

Beste mensen,
Ook wij willen zo snel mogelijk een A-thater in Middelburg, dus een theater aan de Zuidsingel.
Joke en Wim Schout, Van Doornlaan 18, 4386 AK West-Souburg

A-theater NU en wel op de Zuidsingel.
Succes met jullie actie.
Wim en Anneke Helm, Nwe. Oostersestrat 42, 4331 tg Middelburg

Beste Mensen,
Mijn steun hebben jullie. Ik ben het hartstikke eens met de met jullie.
Ga door, zet het op de agenda.
Newaf Yurdem,

Beste heer Van Kan en andere leden van de Belangengroep A-theater-N!
Ik ben het geheel eens met het doel van uw belangengroep en de inhoud van uw brief dd. 5 april 2006 aan het college van B&W van de Gemeente Middelburg.
Ik zal me, mede via uw web-site, op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wil op deze manier mijn steentje bijdragen aan uw doel.
Met vriendelijke groet,
Eric de Korte, Morksstraat 7, 4331 RZ MIDDELBURG

Dat A theater moet er gewoon komen , en wel aan de zuidsingel en een beetje vlug ook.
met vriendelijke groet
Maurice Neele

Hallo allemaal,
Ondanks dat wij niet in Middelburg wonen, maar wel regelmatig een bezoekje aan de Schouwburg en aan de stad Middelburg doen, vinden ook wij dat er moet worden doorgebouwd aan de huidige lokatie. Het is een prachtige lokatie, er is al zoveel tijd en geld aan besteed. Het huidige theater opknappen is toch echt geen optie van deze tijd meer....
Dus wij zeggen, doorbouwen!
Vriendelijke groet,
Fam. Spilt, Oostkapelle

Ook ik steun het iniatief van A-theater nu van harte.
Laat onze bestuurders de rug recht houden als het tegen zit en hun verantwoordelijkheid nemen voor eerdere fouten. Er is moed nodig om ondanks alle tegenslagen door te gaan voor een solide theater aan de Zuid-Singel. Ik wens ons college van B&W veel wijsheid en moed toe, maar vrees voor slappe knien en gemakkelijke korte termijn oplossingen, waar we nog jaren lang de rekening voor gaan betalen.
Dick