Onzin, halve waarheden en verzwijgingen

Met dank en excuses aan Marc Chavannes (NRC zaterdag en zondag 1 april jl.) kunnen we stellen dat de Middelburgse bevolking wordt geregeerd door politici die zich vooral kenmerken door het verkopen van onzin, halve waarheden en verzwijgingen. Op zich is daar niets vreemds aan, dat gebeurt wel vaker in de politiek. Het schrijnende echter is dat e.e.a. gebeurt met ons geld, veel geld.
Ook met dank en excuses aan dezelfde top-journalist moeten we constateren dat de betrokken journalistiek niet veel anders doet dan die mensen aanhoren en braaf afdrukken wat ze zeggen. Check en double-check is er niet meer bij.
De gepresenteerde cijfers kloppen niet en de pers stond er bij en keek er naar.
Wij van A-Theater-Nú! hebben tot onze spijt moeten constateren dat
 • er geen rationele onderbouwingen zijn van de voorgespiegelde financiële plaatjes;
 • de verschillende berekeningen erg gedateerd zijn of wegens gebrek aan gegevens met de natte vinger zijn vastgesteld;
 • niemand weet hoe bijvoorbeeld het exploitatieverhaal er uit gaat zien, ook de bestuurders niet.
Wij moeten dus constateren dat
 • u op dit ogenblik bestuurd wordt door stokpaardruiters en liefhebbers van het pluche;
 • u al jarenlang wordt gemanipuleerd met onzin, halve waarheden en verzwijgingen;
 • dit bestuur onnodig het duurste wordt uit de geschiedenis van Middelburg;
 • onnodig omdat er een offerte ligt voor € 23,7 mln waarvoor Middelburg in december 2007 over een A-Theater beschikt;
 • er nooit meer een A-Theater in deze stad komt, om de doodeenvoudige reden dat er geen geld is om er twee, laat staan twee en half te bouwen. Dat ziet een kind.
Hiermee is dus aangetoond dat het in het hele A-Theater-verhaal niet om geld gaat. De grote drempels zijn
 • het politieke ego van deze en gene bestuurder;
 • het gezichtsverlies van de Partij van de Arbeid;
 • en het pluche.
Wie iets anders zegt verkoopt onzin, halve waarheden of verzwijgt iets.
Maar als u niets doet gaat dit spel gewoon door - van uw geld, ons geld.

Wij, als belangengroep, kunnen alleen ontmaskeren. De bestuurders en hun raadsheren en -vrouwen zeggen dat we wel gelijk hebben, maar ... "het is niet anders". Wij kunnen dit niet verhinderen!
U wel! Hoe? Door massaal uw steun aan onze actiegroep te geven.

Jan Karman