De echte cijfers

Het bouwplan aan de Zuidsingel kan, in tegenstelling tot wat B&W beweert, zo goed als budget-neutraal worden gecontinueerd en binnen de door de aannemer afgesproken tijd worden opgeleverd. Dat laatste niet als je een "afgeslankte vorm" inbouwt, want dan beginnen de procedures opnieuw - één van de regentenlisten. Nieuwe procedures betekenen per definitie uitstel.

Het kostenplaatje van de "nieuwe" plannen ziet er als volgt uit:
(in miljoenen euro's)
  • Begroot budget in het vorige akkoord:       23,7
  • Gereedmaken bouwput tot nieuw gebruik: 12
  • Verbouw bestaande schouwburg:               10
  • Blijft (niet meer dan een sluitpost):            1,7
Deze "sluitpost" kan dan naar smaak bestemd worden voor
  • hetzij de claim voor de aannemer wegens beëindiging opdracht - maar daar doet hij het niet voor, is onze inschatting
  • hetzij voor het later te bouwen nieuwe theater - dan kun je vaudeville voorstellingen doen, en moet de claim van de aannemer maar uit een "ander potje"
Het begrote bedrag voor verbouw van € 8,8 mln komt uit een zeer globale schatting van acht jaar geleden, waar alleen prijsindexcijfers op losgelaten zijn. Het wordt nu geschat op € 10 mln.
Dan het exploitatieverhaal: daar is helemaal geen serieus onderzoek naar gedaan, vandaar dat Wethouder Kool-Blokland later wist te "melden" dat dat exploitatieverhaal "nu niet interessant of relevant is".