Brief aan de raadsleden van 17 mei 2006

Belangengroep A-theater N!
Middelburg, 17 mei 2006


Geacht Raadslid,
U hebt na ampel beraad vorige maand besloten de uitnodiging van de PvdA-fractie om toe te treden tot het College van B&W aan te nemen.
U hebt dat gedaan onder een aantal uitdrukkelijke voorwaarden.
En van de voorwaarden betrof de verbouwing van de Schouwburg en de realisatie van een A-theater in Middelburg.
U hebt uitdrukkelijk gesteld dat bedoelde verbouwing niet duurder uit zou mogen vallen dan 1 1,5 miljoen en dat er binnen twee drie jaar een plan moest zijn wat betreft financiering en locatie van het nieuwe A-theater.

Nu hebben wij uit de PZC mogen vernemen dat wethouder De Vries - die deze zaken in zijn portefeuille heeft - van oordeel is
- dat over de verbouwing pas in het najaar beslist zal worden
- dat er van een nieuw A-theater "als alles meezit" pas sprake zou kunnen zijn over een jaar of tien
- dat het plan daarvoor heel wel pas in een volgende raadsperiode verwacht zou mogen worden, en
- dat er "hopelijk" in 2010 weer geld zou zijn om het theaterbudget te verhogen.

Deze berichten hebben ons nogal ongerust gemaakt, en we nemen aan dat u die verontrusting deelt.
We hopen dan ook dat u een en ander niet stilzwijgend zult laten passeren en dat u onverkort zult willen vasthouden aan de afspraken waaronder u tot het huidige college bent toegetreden.
Mochten wethouder De Vries, resp. de PvdA-fractie willen volharden in hun houding, dan geven we u in overweging terug te vallen op de mogelijkheid het A-theater alsnog te realiseren volgens de oorspronkelijke begroting en op de oorspronkelijke plaats: de Zuidsingel.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

namens de belangengroep A-theater N, Wim van Kan