Brief aan Sympathisanten

Belangengroep A-theater Nú!
Middelburg, 9 april 2006

Aan: Sympathisanten A-Theater-Nú!

Dames en heren sympathisanten,

Als tamelijk nieuwe Middelburger, maar al heel lang liefhebber van Zeeland en de prachtige stad Middelburg, heb ik bij voortduring met verbazing en verbijstering kennis genomen van het gebeuren rondom het A-theater. Ik was ter plaatse toen in maart de put dreigde instabiel te worden. Het was mijn eerste dag in mijn nieuwe huis in Middelburg. Ik zag met groeiende ontsteltenis het raadsdebat, waarin werd besloten te stoppen op de Zuidsingel. Ik hoorde niet een steekhoudend argument. Ik sloeg achterover toen werd besloten om 5 opties voor te leggen in een burgeradvies. Ik vond het schandelijk dat twee dagen daarvoor het college met andere cijfers kwam, dan de commissie burgeradvies in de brochure schreef. En ik werd echt boos, toen ik een dag na de gemeenteraadsverkiezingen in de PZC las dat en wethouder De Vries en de burgemeester zeiden “Aan de slag. De burger heeft gesproken. We gaan het bestaande theater verbouwen” Waren dat de afgesproken spelregels ? Omdat ik en met mij zeer velen van mening zijn, dat deze unieke provinciehoofdstad ook als cultureel middelpunt van de provincie Zeeland over een goede voorziening voor de podiumkunsten moet beschikken (zeg A-theater) heb ik vervolgens een aantal mensen benaderd met de vraag of ze bereid waren om nog een ultieme poging te doen het theater aan de Zuidsingel uit de bouwput te redden. Op 20 maart kwamen we met 9 mensen bij elkaar. Gelijkgestemd. Er moet natuurlijk een A-theater komen en wel op de Zuidsingel. Deze keuze is lang geleden gemaakt en tot twee keer toe bevestigd door de raad. Op deze plaats zijn alle procedures doorlopen Er ligt een bouwvergunning en er kan bij wijze van spreken morgen begonnen met de reapratie van de put en de bouw van het theater volgens het oorspronkelijk plan. Wij zijn van mening, dat het technische probleem geen reden mag en kan zijn om te stoppen. Bij welke bouw doen zich geen technische problemen voor ? Er moet natuurlijk wel op een goede manier met de schade van de buurtbewoners worden omgegaan.

Wat hebben we tot op heden ondernomen:
- We zochten de publiciteit bij omroep Zeeland en de PZC. (dinsdag 21 maart)
- We verzochten Middelburgers via de e-mail sympathie te betuigen.
- We componeerden een brief aan college en raad (zie bijlagen)
- Na een telefonische uitnodiging op donderdag 23 maart, hadden we op 29 maart een gesprek met de burgemeester en wethouder De Vries. Er werd onder embargo een tipje van de sluier op gelicht over het a.s coalitieakkoord en ons werd beleefd, doch dringend verzocht te stoppen met onze acties om de rust binnen de coalitie te kunnen herstellen en dan rustig te kunnen werken naar de realisering van een A-theater op termijn.
- We spraken met allerlei mensen, die vanuit hun specifieke deskundigheid kunnen bijdragen aan het realiseren van een A-theater op de Zuidsingel . Financieel specialisten, mensen die verstand hebben van het openbaar bestuur en bezwaar en beroepsprocedures, technische mensen, die verstand hebben van problemen met onder water bouwen en last but not least aannemer Sprangers, die het theater zou bouwen en trouwens nog steeds wil.
- Na bekend worden van het voorlopig collegeakkoord hebben we opnieuw een brief verstuurd naar alle gemeenteraadsleden met kritische vragen (Zie bijlagen)

Vervolgacties
- We hebben de heren Schouwenaar en De Vries bericht, dat we zullen doorgaan met de acties.
- Maandag 10 april is er een website in de lucht, waarop we u op de hoogte blijven houden van onze acties. www.a-theater-nu.nl. Wij vragen u, de informatie die u nu ontvangt door te mailen naar zoveel mogelijk geïnteresseerden en ook om de website dan onder de aandacht te brengen.
- We gaan prominenten uit de politiek, de kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, handel, middenstand, horeca, industrie vragen om hun steun te betuigen.
- We blijven zoveel mogelijk informatie verzamelen om aan te tonen, dat bouwen op de Zuidsingel de enige optie is om op overzienbare termijn een goed theater te realiseren.
- We zullen gemeenteraadsleden blijven voeden met onze informatie en daar waar nodig hinderlijk volgen.

Wij blijven ervan overtuigd, dat er maar een mogelijkheid is om tot een A-theater te komen en dat is afmaken wat begonnen is. Het coalitieakkoord leidt tot uitstel voor vele jaren of tot afstel. Geef ons massaal uw steun

Hoogachtend,
Namens de Belangengroep “A-theater-Nu!”
W.M. van Kan