Provinciale Zeeuwse Courant
5 november 2006

Opnieuw onderzoek naar theater

door Nadia Berkelder

MIDDELBURG - Middelburg trekt opnieuw geld uit voor een onderzoek naar een nieuw theater. Het onderzoek moet uitwijzen wat de beste plaats is om het te bouwen. Ook moet duidelijk worden hoe groot het nieuwe theater moet worden.

De afgelopen zeven jaar zijn stapels rapporten verschenen over een nieuw theater. Toch is een nieuw onderzoek nodig, zei wethouder A. de Vries gisteravond in de commissie maatschappelijke zaken.

,,De ideeën over het theater in Middelburg stammen alweer van zo’n vijf jaar geleden. Intussen zijn De Mythe in Goes en het Scheldetheater in Terneuzen erbij gekomen. Het uitgangspunt is dat we een theater bouwen waarmee we iets toevoegen aan het bestaande aanbod in Zeeland.“

Onzin

Het nieuwe onderzoek kost 75.000 euro. De SGP en de ChristenUnie vinden dat er geen onderzoek moet plaatsvinden zolang de problemen met de bouwput niet zijn opgelost en zolang de gemeente nog geen overeenstemming heeft met de aannemer van de bouwput over de kosten.

De SP en Middelburg Transparant vinden het onzin om nog meer geld uit te geven aan onderzoeken. ,,Zolang we voedselbanken hebben, denk ik: laat dat hele theater maar zitten“, zei commissielid A. de Vries (SP).

Begin volgend jaar moet het onderzoek klaar zijn. Dan discussieert de gemeenteraad opnieuw over de vraag wat voor theater Middelburg nodig heeft. Dat het een groot theater wordt staat wel vast. Dat heeft het college (met uitzondering van de SGP) na de verkiezingen in maart afgesproken. Over de locatie zal geen discussie plaatsvinden, zei De Vries.

Het college wil met een voorstel komen. De raad zal geen keuzemogelijkheden krijgen. Wethouder De Vries moest terugkomen op zijn eerdere uitspraak dat de bouwput aan de Zuidsingel voor het eind van het jaar dicht zal zijn.

,,Ik begin daaraan te twijfelen. De twee ontwikkelaars (Proverko en WBU, red) stellen steeds nieuwe vragen. Ik verwacht wel dat we deze maand een keuze kunnen maken tussen die twee partijen. Het is ingewikkelder dan we hadden verwacht.“

Het is nog niet duidelijk wat er met het Molenwater gaat gebeuren wanneer Miniatuur Walcheren verhuist naar de Mortiere. Het is een mogelijke locatie voor het theater, maar ook woningbouw is een optie.

Bewoners van de binnenstad hebben aangegeven dat ze daar graag een park willen. ,,Daar heb ik heel goed naar geluisterd“, zei De Vries.