Leden van de Belangengroep A-Theater-Nķ!

Wim van Kan
Harmen Eijzenga
Leo van Halen
Willem Huijbreghs
Jan Karman
Henk Kole
Toon Pijs

- onderwijs-consulent, initiatiefnemer, gangmaker en -houder
- docent filosofie, vasthouder, schrijver van de weblogs naar TheaterCentraal
- (sport-)verenigingsman en moderator van (al te) wilde ideeŽn
- adviseur culturele aangelegenheden, bedenker van de naam A-Theater Nķ!
- actuariŽel-, financiŽel- en automatiseringsdeskundige, webmaster
- oud-voorzitter Schouwburg, zeer ervaren theater-deskundige
- zeer betrokken bij de locale politiek, schrijver van ingezonden brieven