Welcome

to
Ganuenta


Homepage of
Jan Karman
Middelburg (Neth)Design & Copyright
Jan Karman
Last revised: February 2021

Web Analytics

Migration and migrants

International migration is a major factor of demographic and social change and for an increasing number of countries, international migration has become the most important factor of population growth. As a result European populations are becoming more diverse than ever before. Our research focuses both on migration flows in a macro perspective to better understand European migration patterns, as well as on migrant behavior at the micro level. Emphasis is put on the demographic and socio-economic position of migrants and the demographic dynamics in migrant families, applying the life course approach to complete the wealth of studies on the structural and cultural position of migrants. See moreG A N U E N T A

Otium cum dignitate


"Reshuffling chaos"

Afronding van sterftetafels
(zie: samples | K | Show | Mortality)
Free Download (193Kb)

Sterftetafels worden gewoonlijk afgerond, hetzij voor praktisch gebruik, hetzij voor wetenschappelijke doeleinden. De formules, waarin de sterfte is uitgedrukt als een functie van x (=leeftijd)  zijn doorgaans van het type:
   mx = A + B.cx (sterfteintensiteit bij Gompertz/Makeham) met A, B en c als parameters, en, later, al of niet met verdere verfijningen. De waarden van die parameters kunnen worden geschat volgens het systeem King-Hardy .
Het daarbij verkregen vergelijkingssysteem wordt hier opgelost met de methode van de kleinste kwadraten met behulp van een run-time functie in K.
Na het aanroepen van de pagina vindt men onderaan een viertal knoppen. De eerste twee knoppen fungeren als spinbox, de twee meest rechtse simuleren de zgn. Windows-locator. Helemaal rechts onderaan vindt men de gevonden parameter-waarden s, g en c.
De uitdaging is om een zo groot mogelijke range te vinden waarvoor de gevonden waarden, en dus de "wet", geldig zijn, resp. is.
Later kwam een beroemde methode van Th.N. Thiele, posthuum gepubliceerd in 1910, en moderne benaderingen kunnen worden gevonden bij W.J. Willemse
(Zie ook Dr. L. Yntema - Inleiding tot de demometrie, 1977 Van Loghem Slaterus; en ook Gregorkiewicz & Plat, 2006)
Jan Karman
Middelburg, november 2006

My music
 Recent Compositions
 Mijn klavecimbel
YouTube
Grand Fugue
Élégie
Actuarial & financial applications:
 Actuarial Factors
 Annuity Loan
 Graduation of Mortality
 Profit & Loss in Stocks
 The Price of Bonds
 Annuďteitslening
 Afronding van sterftetafels
 Huishoudboekje
 Bevolkingspyramide
 Ausgleichung von Sterbetafeln

LinkedIn:
      Profile
 

Art:
Art Gallery Orsmaal
De Vleeshal Middelburg