Huishoudboekje Werkblad Excel
Het hier gepresenteerde Excel werkblad is een schematisch voorbeeld van een huishoudboekje. Alleen de vaste uitgaven worden getoond in 1-euro bedragen. Wat resteert is voor voeding en kleding.
Het schema kan uiteraard worden uitgebreid naar de persoonlijke behoeften, zolang de regels van Excel in acht worden genomen. Met name bij het invoegen en verwijderen van regels moet men opletten dat de tellingen, sub-tellingen en percentage-berekeningen gehandhaafd blijven.

Werkwijze: loop de bankafschriften van het afgelopen jaar door en vul op de betreffende regel en kolom de daar gevonden bedragen in.
Controleer eventueel bij de eerste keer invullen de subtotalen